© Fotoclub Retouche

Voor leden

presentatie op clubavond
Opdracht / onderwerp
aangekondigd uitgelegd op clubavond
1
3 januari
foto's kerstsfeer op straat (alleen kijken, niet bespreken)
december
2
10 januari
bespreken schilderijfoto en de zelf gemaakte foto n.a.v. dit schilderij. Zowel de schilderijfoto als eigen gemaakte foto aanleveren aan Frans.
nov./dec.
3
31 januari
Opdracht voor maandfoto's met het thema Winter of foto van (gevolg van) extreem weer. Bespreking in groepjes op laptops. Breng je foto's mee op een usb stick (of laptop). Maximaal 3 per lid.
3 januari
4
28 februari
Opdracht maandfoto Skyline van Den Haag. Toelichting op de clubavond van 10 januari. Maximaal 2 foto's per lid, uiterlijk 24 febr. mailen aan Frans. Bij te veel foto's wordt je 1e foto besproken en de 2e foto bekeken.
10 januari
5
14 maart
Bespreken van de gemaakte silhouettefoto's. In groepjes op laptops. Breng je foto's mee op een usb stick, maximaal 3 per lid.
24 januari
6
Voor de pauze: bespreking foto's avondfotografie rondom stadhuis. Maximaal 2 foto's per lid, uiterlijk 22 maart mailen aan Frans. Bij te veel foto's wordt je 1e foto besproken en de 2e foto bekeken.
10 januari
7
28 maart
Na de pauze: bespreking foto's kwartaalopdracht: foto's met ritme/herhaling. Maximaal 2 foto's per lid, uiterlijk 22 maart mailen aan Frans. Bij te veel foto's wordt je 1e foto besproken en de 2e foto bekeken.
7 februari
8
18 april
Bespreking resultaat van de opdracht voor Abstracte fotografie.Maximaal 2 foto's per lid, uiterlijk 14 april mailen aan Frans. Bij te veel foto's wordt je 1e foto besproken en de 2e foto bekeken.
28 februari
9
2 mei
Bespreking dierenfoto's, lever 1 foto die niet is geworden wat je had gewild voor feedback (bespreken) + 1 geslaagde foto (bekijken). Foto's uiterlijk 28 april mailen aan Frans
21 maart
10
23 mei
Naar aanleiding van het bezoek aan Leiden en uitleg op de clubavond is er voor de liefhebbers een 'opdracht' meegegeven voor het maken van astro-foto's. Deze foto's worden vanavond besproken. Maximum wordt nog bepaald en hangt af van aantal leden dat foto's heeft gemaakt.
17 januari
11
6 juni
Presentatie van de werkgroepen. Per werkgroep is 20 minuten beschikbaar.
2018-2019
12
Voor de pauze: bespreken foto's van de opdracht compositie/regel van derden/gulden snede. Twee foto's per lid, uiterlijk 16 juni mailen aan Frans. Daarvan wordt je 1e foto besproken en de 2e bekeken
14 maart
13
13 juni
Na de pauze bekijken we de resultaten van de thema-avonden zwart/wit. Van ieder lid maximaal 2 foto's, uiterlijk 16 juni mailen naar Frans.
7/3 11/4 9/5
14
najaar
Flitsfoto's in de natuur
2 mei
15
najaar
Opdracht op één m2
13 juni
Opdrachten
Foto’s op de site Als je foto's op de site wil laten plaatsen kan je deze sturen naar info@fotoclubretouche.nl. Stuur de foto's bij voorkeur in jpg-formaat. Een kort verhaaltje over jou en je fotohobby om bij je foto's te plaatsen is ook van harte welkom. Per lid kunnen maximaal 25 foto's worden geplaatst. Foto’s mogen een hoogte van maximaal 1000 pixels hebben.
Fotoclub Retouche

Voor leden

Opdrachten alleen op de grote website

Foto’s op de site Als je foto's op de site wil laten plaatsen kan je deze sturen naar info@fotoclubretouche.nl. Stuur de foto's bij voorkeur in jpg-formaat. Een kort verhaaltje over jou en je fotohobby om bij je foto's te plaatsen is ook van harte welkom. Per lid kunnen maximaal 25 foto's worden geplaatst. Foto’s mogen een hoogte van maximaal 1000 pixels hebben.
FOTOCLUB RETOUCHE